Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası

İnsanların bir ülkeden diğerine giderken vize alması hemen hemen her ülke için zorunludur. Söz konusu zorunluluk yanında bir takım ek yükümlülüklerle hem yurtdışına gidecek vatandaşın canını koruma altına almayı hem de yurtdışında karşılaşılacak problemleri ortadan kaldırmayı hedefler. Bu yükümlülüklerden en önemlisi yabancı sağlık sigortasıdır. Yabancı sağlık sigortası vize işlemleri sırasında istense de yaygın olarak oturum izninin alınması sırasında zorunlu olarak talep edilir.

Türkiye’de oturma izni veya ikamet tezkeresi almak için başvuran yabancı uyruklu kişilerin yaptırmaları gereken özel sağlık sigortaları 06 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe giren 9/2014 sayılı “İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge" kapsamında tanımlanmış ve yaptırılması zorunlu kılınmıştır. Bu sigorta kapsamında sigorta süresince kaza ve hastalıklardan dolayı ortaya çıkabilecek zararların tazmin edilmesi ve giderilmesi amaçlanmaktadır. Anlaşmalı olunan ve olunmayan sağlık kuruluşlarına göre masraf durumu belirlenen giderler sigorta şirketinin belirlediği şartlara göre ortaya konur.

Yabancı sağlık sigortası tedavi aşamasında ayakta tedavi ve yatarak tedavi olmak üzere 2 çeşit tedavi çeşidi belirlenmiştir. Her tedavi çeşidi kendine özel limit ve şartlara bağlıdır. Yabancı sağlık sigortasında belirlenen şartlar kapsamında hizmet alındığı takdirde sigortalı hiçbir masraf ödememektedir. Doğum ve gebelik durumlarını kapsam dışında bırakan yabancı sağlık sigortasında temel amaç ülkemizi ziyaret edecek kimselerin günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarına karşı önlem almak için yaptırılmaktadır.

Eğitim veya iş gibi herhangi bir nedenle ülkemizde ikamet alacak kimselerin yapmak zorunda oldukları yabancı sağlık sigortası her yıl yenilenmek şartıyla yapılır. Süresi dolan yabancı sağlık sigortası yenilenmediği takdirde sağlık hizmetlerinden faydalanılamayacağı gibi ikamet izni ile ilgili problemler de yaşanabilmektedir.

Bu sayfadaki bilgiler size yardımcı oldu mu?