Vize İşlemleri

Vize İşlemleri

Vize İşlemleri

Dünyada ülkelerin kendi sınırlarını çizmeleri ve bu sınırlara giriş çıkışların kontrol altına alınmaya başlanması ile vize işlemleri olgusu insan hayatına giriş yapmıştır. İnsanların bir ülkeden bir ülkeye seyahat ederken kullandığı ve almadan serbestçe gezemediği vize, değişik amaçlarla alınabilmektedir. Söz konusu amaçların en yaygın olanlarından bir tanesi de turistik amaçla alınan turizm vizesi ve bu vizeyi almak için yapılan turizm vize işlemleridir.

İnsanların yurtdışındaki doğal, tarihi ve diğer güzellikleri gezip görme merakı bir ülkeden diğerine yapılan turistik seyahatleri oldukça yaygınlaştırmıştır. İnsanların bu amaçlarını gerçekleştirmek için aldıkları turizm vizesi ve yaptıkları turizm vize işlemleri ülkeden ülkeye çeşitli şartlara bağlanmıştır. Bu nedenle yabancı uyrukluların değişik amaçlarla yapacakları Türkiye seyahatleri öncesinde ülkemizin uyguladığı vize rejimini incelemeleri önem taşımaktadır. Benzer şekilde ülkemizden yabancı ülkelere gitmek için turizm vize işlemleri yapacak vatandaşlarımızın da gidilecek ülkedeki vize rejiminden haberdar olması gerekir. Turizm ve iş görüşmesi amacıyla yapılacak ziyaretler ile çalışma ve eğitim amacıyla yapılacak ziyaretlerde uygulanan vize rejimi arasında farklılıklar bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin diğer ülke vatandaşlarına uyguladığı vize rejimi karşılıklılık ilkesine göre ülkeden ülkeye de değişmektedir.

Ülkelerin birbirlerine uyguladıkları vize işlemleri değişkenlik gösterebilmektedir. Nitekim bazı ülke vatandaşları turistik seyahatlerinde vizeden muaftır; bazı ülke vatandaşlarına ise turistik amaçlı vizeleri elektronik ortamda verilmektedir. Buna karşılık her türlü çalışma ve eğitim vizeleri için başvuru elektronik ortamda yapılabilmekle birlikte başvuru sahiplerinin ilgili dış temsilciliklerimize mutlaka şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Ülkelerin uyguladıkları vize rejimlerinden haberdar olunması turizm vize işlemlerinin zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Zira bazı ülkeler turizm vize işlemlerini yaklaşık 1 ay bekletmekte ve turistik seyahat için turizm vize işlemlerini gerçekleştiren bireyleri detaylı bir şekilde değerlendirmektedir. Bu açıklamadan hareketle turizm vize işlemlerini yaptırmadan önce gidilecek ülke ile ilgili detaylı bilgi edinilmelidir. Turistik gezi planını ve rezervasyonunu yaptıktan sonra vize işlemlerini başlatan çoğu kimse, turizm vize işlemlerinin gecikmesinden dolayı rezervasyonunu ertelemek veya iptal etmek zorunda kalabilmektedir.

Bu sayfadaki bilgiler size yardımcı oldu mu?