Uzun Dönem İkamet İzni

Uzun Dönem İkamet İzni

Uzun Dönem İkamet İzni

Küreselleşme sorasında insanlar yurtdışında yaşamaya ve yabancı ülkelerde ikamet etmeye başlamıştır. Ancak yurtdışında ikamet hemen her ülke vatandaşı için belirli zorluklar ve şartlar taşımaktadır. Bu açıdan ülkemize gelmek isteyen ve burada uzun dönem ikamet izni almak isteyen kimselerin şartlar ve karşılaşılabilecek zorluklardan haberdar olması oldukça mühimdir. Türkiye Cumhuriyeti’nde uzun dönem ikamet izni almak isteyenler şu şartları yerine getirmek zorundadır;

Uzun dönem ikamet izni Türkiye’de kesintisiz sekiz yıl yaşamış, son üç yıl sosyal yardım almamış, yeterli ve düzenli geçim kaynağına ve geçerli sağlık sigortasına sahip, kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturmayan- göç politikaları Kurulunun uygun gördüğü yabancılar hariç yabancılara verilebilir. Şartlarda belirtilen kesintisiz sekiz yılın hesaplanmasında kanunun 38 Maddesinde yer alan öğrenci ikamet izni süresinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılır.

Yukarıda sayılan şartlar göz önünde bulundurularak gerekli koşulları sağladığını düşünen her yabancı vatandaş uzun dönem ikamet izni başvurusunda bulunabilmektedir. Uzun dönem ikamet izni için istenen belgeler şu şekildedir;

    Uzun dönem ikamet izni başvuru formu (Form başvuru yapılacak kurumun web sitesinden temin edilebilir)
    Pasaport veya pasaport yerine geçecek belge
    Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf)
    Geçim Belgesi(Başvuru yapacak kişinin maddi durumunu gösterir belgedir)
    Sağlık Sigortası
    Adres beyan belgesi
    Adli Sicil kaydı
    Son 3 yılda herhangi bir sosyal yardımdan faydalanmadığını gösterir belge
    Daha önce alınmış ikamet izinlerinin asılları veya fotokopileri

Yukarıdaki belgelerle başvuru başarı ile gerçekleştirilir. Başvuru yapılan kurum en geç 1 ay içinde başvuruyu sonuçlandırmak zorundadır. sUzun dönem ikamet izni başvurusunu yapan ve izni almaya uygun görülenler bir takım hak ve ödevlere sahip olurlar. Uzun dönem ikamet iznine sahip yabancılar; askerlik yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muaf olarak araç ithal etme ve özel kanundaki düzenlemeler hariç sosyal güvenliğe ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilirler. Kanunun 45 Maddesi gereğince, uzun dönem ikamet izniyle Türkiye’de kalan yabancı sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti haricinde kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunursa ikamet izni iptal edilir. Yabancının kamu düzeni ve güvenliğine ciddi tehdit oluşturması durumunda iptal edilen ikamet izinleri için tekrar başvuruda bulunulamaz. Uzun dönem ikamet izinlerinin iptali valiliklerce Bakanlığın onayı alındıktan sonra yapılır. İptal edilen uzun dönem ikamet izinleri için tekrar başvurular yurt dışında konsolosluklara, yurt içinde ise valiliklere yapılacaktır. Tekrar başvurularda kesintisiz sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalma şartı tekrar aranmayacak ve başvurular öncelikli olarak değerlendirilecek ve en geç bir ay içinde sonuçlandırılacaktır.


Bu sayfadaki bilgiler size yardımcı oldu mu?