Kısa dönem İkamet İzni

Kısa dönem İkamet İzni

Kısa dönem İkamet İzni

İnsanlar değişik niyetlerle kendi ülkelerinden başka ülkelere seyahat edebilmekte ve belirli dönemler bu ülkelerde ikamet etmek durumunda kalabilmektedirler. İnsanların küreselleşme sonrasında yaşamına giren bu alışkanlık her geçen gün yeni bir boyut kazanmaktadır. Söz konusu yeni boyut ülkemize gelen yabancılar için de söz konusu olabilmektedir. Türkiye’ye değişik amaçlarla gelen yabancılar kısa dönem ikamet izni almak durumunda kalabilmektedir.

Yabancılar kanununa göre Türkiye’de kısa süreli olarak kalmak isteyen kişiler için bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre ilişkin olarak da 28 ve 29.maddeler ile kısa dönem ikamet izninin şartları belirlenmiştir. Kısa dönem ikamet izni, belli şartları taşıyan kişilere verilmektedir. Yabancı vatandaşlar aşağıdaki durumlarda kısa dönem ikamet izni için başvuru yapabilmektedir;

•    Akademik veya bilimsel bir araştırma için Türkiye’ye gelenler,
•    Türkiye sınırlarında bir gayrimenkulü olanlar,
•    Ticari ortaklıklara imza atanlar,
•    Hizmet içi eğitim programı kapsamında gelenler,
•    Değişim programları vb. vesileyle Türkiye’ye eğitim için gelenler,
•    Turizm amacıyla Türkiye’ye gelen ve bir süre kalmak isteyenler,
•    Genel sağlığı tehdit altına alacak bir hastalığı bulunmamak şartı ile Türkiye’ye tedavi olmak için gelenler,
•    Adli veya idari gerekçelerle resmi kurumların Türkiye’de kalmasını istediği kimseler,
•    Türkçe dil eğitimi görmek için kurslara katılanlar,
•    Resmi kurumların desteği ile eğitim, çalışma veya staj programlarına katılacaklar,
•    Türkiye’de yüksek öğrenim gören ve mezuniyet tarihini takip eden 6 ay içerisinde başvuru yapanlar kısa dönem ikamet izni alma hakkına sahiptir.

Kısa dönemli ikamet izni alındıktan sonra yabancıların yurtdışına giriş çıkışlarında önceden mevcut kısıtlama kaldırılmıştır. 90 gün boyunca Türkiye dışında kalanların kısa dönem ikamet izni iptal olur maddesi kaldırılarak kısa dönem ikamet izni sahiplerine daha geniş özgürlükler tanınmıştır.


Bu sayfadaki bilgiler size yardımcı oldu mu?