Turizm Çalışma İzni

Turizm Çalışma İzni

Turizm Çalışma İzni

Ülkemiz turizm sektöründe oldukça fazla sayıda turist ağırlamakta ve her geçen gün hitap ettiği kitleyi genişletmektedir. Ülkemizin hitap ettiği kitle genişleyip çeşitlendikçe yabancı dil bilen ve yabancı uyruğa sahip çalışanlara da ihtiyaç benzer şekilde yüksek olmaktadır. Yabancı personelin ülkemizde sağlık sektöründe istihdam edilmesi turizm çalışma izninin alınmasını gerekli kılmaktadır.

Ülkemize turizm çalışma izni kapsamında çalışmak için gelen yabancılar bu izni almadan ülkemizde çalışamamakta çalışmaları durumunda büyük yaptırımlarla karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu nedenle turizm çalışma izni alınarak yabancı çalışanların şirket bünyesine alınması doğru olacaktır. Turizm sektöründe yabancı personel çalışma izni işlemlerinizi, dosya hazırlama ve işlemlerin takibi ve danışmanlık hizmetini Kuzey İnsan Kaynaklarından güvenilir, ekonomik ve hızlı bir şekilde alabilirsiniz.

Turizm sektörü yabancı personel çalışma izni için gerekli evraklar;

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,
        Halen çalışan Türk ve yabancı tüm personel sayısını gösteren son aya ait SGK Sigortalı
        Hizmet Listesi,
        Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr / zarar tablosu,
        Kuruluş yabancı sermayeli ise; kurumun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren
        Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,
        Faaliyet belgesi (belgesiz işletmeler için gerekli)
        Turizm İşletme Belgeli, Turizm Yatırım Belgeli veya Seyahat Acenta Belgeli işletmeler için
        ilgili belgenin örneği,
        Tesis Turizm Belgeli değil ise bunu belirtir dilekçe,
        Belgeli turizm tesisleri için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış Turizm işletme belgesi
        veya Turizm yatırım belgesinin fotokopisi
        Yabancı personeli istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik
        başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi

        Yabancı uyruklu personel için gerekli belgeler.
        Yabancı Personel Başvuru Formu
        Pasaport resimli sayfa fotokopisi
        Diploma Türkçe tercümeli ve noter onaylı sureti
        Yabancının alacağı göreve uygun bonservis (belgeli işletmeler için gerekli)

Turizm Çalışma İzninin Faydaları

Turizm çalışma izni alınarak yabancı işçi çalıştırılması sayesinde şirket ve kurumunuzda yabancı müşterilerinizle birebir ilgilenecek bir çalışan barındırabileceğiniz gibi olası yanlış anlaşılmaların önüne geçerek daha sağlıklı bir iletişimin kurulmasını sağlayabilirsiniz. Kurduğunuz sağlıklı iletişimin yanında pek çok ülkeden çalışana sahip olmanızla firmanız veya kuruluşunuzun uluslararası kimliğini ön plana çıkarabilir ve ciddi bir kurum olduğunuz hissini müşterilerinize yansıtabilirsiniz.


Bu sayfadaki bilgiler size yardımcı oldu mu?