Ev Hizmetleri Çalışma İzni

Ev Hizmetleri Çalışma İzni

Ev Hizmetleri Çalışma İzni

Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancı personelin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde resmi bir şekilde çalışabilmesi ev hizmetleri çalışma izni alınmasına bağlıdır. Bu izin yaşlı bakımı, ev hizmetleri ve bebek bakımı hizmetleri için geçerli sayılır.

Yaşlılık tıpkı bebeklik döneminde olduğu gibi günlük ihtiyaçların kolay karşılanamadığı bir dönemdir. Bu dönemde yaşlılar yemek yeme, tuvalet ihtiyacını karşılama ve yürüme gibi yaşamsal fonksiyonları yerine getirmekte zorlanabilir. Bu kapsamda yaşlıların yaşamını sürdürebilmesi ve rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yaşlı bakımı hizmetleri yaygınlaşmaya başlamıştır. Özellikle üniversitelerde de okutulan yaşlı bakımı yabancı çalışanlara ihtiyaç duyulması ile ev hizmetleri çalışma iznini gerekli kılar.

Ev hizmetleri ve bebek bakım hizmetleri ülkemizde çalışan kadın sayısının günden güne artmasıyla birlikte sık ihtiyaç duyulan hizmetlerden bir tanesi haline gelmiştir. Kadınların ev işlerine ve çocuk bakımına yeterli zaman ayıramaması bir yardımcı ihtiyacını doğurmuştur. Söz konusu yardımcılar özellikle Rusya, Türkmenistan, Kazakistan ve Azerbaycan gibi ülkelerden seçilmektedir. Bu seçimde değişik faktörler rol oynasa da bu yönde tercihin yaygınlığı ev hizmetleri çalışma iznini zorunlu kılmıştır. Tıpkı yaşlı bakımı için çalıştırılan ev hizmetleri ve bebek bakım hizmeti personeli gerekli ev hizmetleri çalışma iznini almadan ülkemizde resmi bir şekilde çalışamaz. Nitekim bu izinler de özel koşullara bağlıdır.

Ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni alabilmesi için gerekli şartlar farklıdır. Öncelikle işveren olacak hane halkının neden yabancı personel istihdamına ihtiyaç duyduğunu ve yabancıya ödenecek maaş ile sigorta primini ödeyecek mali gücünün olduğunu ispata dair belgelerini de Bakanlığa sunmalıdır. Bu şartları karşılayacak mali güce ve yabancı personel istihdamını haklı kılacak gerekçeye sahip olan hane halkı işverenler başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuru yapılabilmesi için, en az altı ay sürelİ (süresi sona ermemiş ) ikamet tezkeresi şartı aranır. Altı aylık ikamet tezkeresi almamış olan yabancılar ise, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvuruda bulunarak işlem sürecinin başlatılmasını sağlayabilirler.


Bu sayfadaki bilgiler size yardımcı oldu mu?