Çalışma İzni

Çalışma İzni

Çalışma İzni

Gelişen ekonomilerin dışarıdan aldıkları göç genelde ülke kalkınması ile doğru orantılı bir şekilde artmaktadır. Türkiye, son yıllarda yaptığı başarılı ekonomik ve ticari hamlelerle bölgesinde hızla büyüyen ve gelişen bir ülke konumuna gelmiştir. Ülkemizin hızla büyümesi dolayısı ile az gelişmiş ülkelerden işçi göçünün Türkiye’ye yönelmesine neden olmuştur. Ekonomik ve sosyal refahını düşünen yabancıların ülkemize akın etmesi gün geçtikçe sıkı tedbirlerle denetlenmekte ve niteliksiz işçi sıfatı taşıyanların ülkemize girişi zorlaştırılmaktadır. Nihai kertede ülkemize çalışma amacıyla gelenlerin personel çalışma izni almaları gerekir.

Türkiye'de çalışmak amacı ile bulunan T.C. uyruklu olmayan tüm yabancılar, 4817 sayılı yabancılar çalışma izni hakkındaki kanun gereği yabancılar çalışma izni almak zorundadır. Türkiye'de yabancılar çalışma izni T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenir. İlgili bakanlığın düzenlemeleri kapsamında Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılar oturum izni aldıkları veya ülkelerinin ilgili Türk konsolosluğunda başvuruda bulunarak Türkiye’de personel çalışma izni almak istediklerini beyan etmelidirler. Belgelerin doğru olması ve başvuruda bir eksiklik bulunmaması durumunda yabancılara personel çalışma izni verilebilmektedir. Ancak unutulmaması gereken bir konu vardır ki yabancı personel çalışma izni almak hem işçi hem de işveren açısından oldukça zor bir süreçtir. Bu sürecin titizlikle yürütülmesi personel çalışma izni alınmasında oldukça mühimdir.

Personel çalışma izni almak isteyenler çoğu zaman gerekli şartları sağlamak için çabalasa da bu izni almak için şartları sağlamak zorunda olmayan kişiler de bulunmaktadır. Bunlar;

    Ebeveynlerinden biri veya çocukları TC vatandaşı olanlar,

    Üç yıl süre ile TC vatandaşı ile evli kalanlar,

    KKTC vatandaşı olanlar şeklinde sıralanabilmektedir.   

Bu sayfadaki bilgiler size yardımcı oldu mu?