Kısa dönem İkamet İzni

Kısa dönem İkamet İzni

Kısa dönem İkamet İzni

Yabancılar kanununa göre Türkiye’de kısa süreli olarak kalmak isteyen kişiler için bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre ilişkin olarak da 28 ve 29.maddeler ile kısa dönem ikamet izninin şartları belirlenmiştir. Kısa dönem ikamet izni, belli şartları taşıyan kişilere verilmektedir.

Bu sayfadaki bilgiler size yardımcı oldu mu?