Masöz

Masöz

Masöz

Masaj Uygulayıcısı/Masöz nedir?

İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, sağlık ve kalite kurallarına uygun
klasik masaj yapma ve müşteri ilişkilerini yürütme bilgi ve becerilerine sahip kişidir.

Masaj Uygulayıcısı/Masöz ne iş yapar, görevleri nelerdir?

Masaj Uygulayıcısı/Masöz, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve
ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma
düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a} İş sağlığı ve
güvenliği talimatlarını uygulamak
b} İş organizasyonu yapmak c} Kişisel
hazırlık yapmak d} Basit ilk yardım
müdahalesinde bulunmak e} Müşteriyi
karşılamak ve ağırlamak
f} Müşterinin iletişim ve sağlıkla ilgili bilgilerini almak g} Yapılacak işleme göre kullanılacak
makine, araç-gereç ve malzemeleri hazır hale getirmek h} Müşteriyi yapılacak işleme
hazırlamak ve yapılan işlemin kullanımına ilişkin önerilerde bulunmak
i} Klasik masaj uygulamak j} Petrisaj yapmak k} Efloraj yapmak l} Friksiyon
yapmak m} Perküsyon yapmak n} Vibrasyon yapmak o} Presyon p} Mesleki
gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirmek.

Bu sayfadaki bilgiler size yardımcı oldu mu?