Masör

Masör

Masör

İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri
alarak, sağlık ve kalite kurallarına uygun klasik masaj yapma ve müşteri
ilişkilerini yürütme bilgi ve becerilerine sahip kişidir. Masaj Uygulayıcısı/Masör ne iş yapar, görevleri nelerdir?Masaj Uygulayıcısı/Masör, işletmenin genel çalışma
prensipleri doğrultusunda, araç, gereç veekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi
sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve
kalite gereklerine uygun olarak: 

a} İş
sağlığı ve güvenliği talimatlarını uygulamak 

b} İş organizasyonu yapmak 

c} Kişisel hazırlık yapmak d} Basit ilkyardım müdahalesinde bulunmak  e} Müşteriyi karşılamak ve ağırlamak f} Müşterinin iletişim ve sağlıkla ilgili bilgilerini
almak  g} Yapılacak işleme göre
kullanılacak makine, araç-gereç ve malzemeleri hazır hale getirmek  h} Müşteriyi yapılacak işleme hazırlamak ve
yapılan işlemin kullanımına ilişkin önerilerde bulunmak  


Bu sayfadaki bilgiler size yardımcı oldu mu?