Yoğun Bakım Hemşiresi

Yoğun Bakım Hemşiresi

Yoğun Bakım Hemşiresi

Yoğun bakım hemşiresi, hayatı açısından zorlu süreçler yaşayan hastaların tanılamasını yapan; onları izleyen ve yoğun bakım tedavilerini uygulayan kişilerdir. Söz konusu sağlık personelleri aynı zamanda hasta ile hasta yakınları ile mesleksel ilişki kurmaktadır. Bu şekilde iyileştirici ve moral aşılayan bir işlev üstlenmektedir.

Yoğun Bakım Hemşiresi Nedir?


Yoğun bakım hemşiresi, hastanın yoğun bakıma kabul edilmesinden taburcu olmasına kadarki süreci idare eden sağlık personelleridir. Bu kapsamda; hasta ve hasta yakınlarının yoğun bakım adaptasyonlarını sağlayarak gerekli sterilizasyon, izolasyon ve koruma tedbirlerine uyulması yönünde görev üstlenmektedir. Ayrıca hastanın ağız ya da sonda vasıtasıyla beslenmesini sağlamaktadır. Gerekli durumlarda hastanın damardan beslenmesi için gerekli işlemleri yapmaktadır.

Yoğun Bakım Hemşiresinin Görevleri Nelerdir?


Alanında uzman, donanımlı ve yetkili bir yoğun bakım hemşiresinin görevleri şu şekildedir;


 • Yoğun bakım sürecinde çeşitli enfeksiyonların gelişmemesi için önlem almaktadır. Çünkü bilindiği gibi yoğun bakımlar enfeksiyonlar açısından riskli yerlerdir. Ayrıca evde yoğun bakımda söz konusu süreç daha büyük bir risk taşımaktadır. Bu nedenle profesyonellik önemlidir.

 • Hasta izlek formu ekseninde hastanın yaşamsal fonksiyonlarını kayıt altına almakta ve belirli periyodlarda doktoruna iletmektedir.

 • Hastanın değerlerinin elektronik kateterizasyon cihazları ile ölçümünü yapmaktadır. Kardiyak ritmi izleyerek acil durum gözetiminde bulunmaktadır. Çünkü yoğun bakımlarda yaşamsal değerler zaman zaman alarm seviyesine gelebilmektedir.

 • Uygun yoğun bakım hemşirelik bakımını planlayarak bu planı büyük bir dikkatle uygulamaktadır.

 • Hastanın solunumunu izleyerek gerekli gördüğü durumlarda solunum cihazı desteği için hastayı hazırlamaktadır.

 • Yoğun bakımda olan hastalarda kontraktür (kas hareketsizliği) oluşmasını önleyen tedbirler almaktadır.

 • Hastalarda emboli (akciğerde tıkanan kan damarı) oluşumunu önleyen girişimlerde bulunur.

 • Nörolojik hastalıkları olan kişilerin bilinci kapalı olduğu durumlarda izlem yaparak uygun pozisyonlarda yatmalarını sağlamaktadır.

 • Kalp pili olan hastayı izleyerek gerekli bakımın uygulanmasını sağlamaktadır.

 • Hasta ile hasta yakınları arasındaki psikolojik problemlere karşın hemşirelik yaklaşımında bulunmaktadır.

 • Hastadan veriler toplayarak genel durum değişikliklerini ve normalden sapmaları ilgili birimdeki hekime bildirerek aksiyon alınmasını sağlamaktadır.

 • Laboratuvar tetkikleri için kan, dışkı, sıvı, idrar ve doku örneklerini toplayarak laboratuvara gönderilmesini sağlamaktadır.

 • Acil durumlarda kullanılacak cihazların hazır ve çalışır durumda olmasına özen göstermektedir.


Yoğun Bakım Hemşiresi Nasıl Olmalıdır?


İyi bir iletişim becerisi, yoğun bakım hemşireliğinin en temel unsurlarından biridir. Çünkü mesleğin doğası gereği hasta, hasta yakını ve doktor arasında sürekli bir bağlantı olması gerekmektedir. Bu bağlantının sağlanabilmesi için de etkili bir iletişimin olması mutlak bir zorunluluktur.
Yoğun bakım hemşiresi duygusal kararlılık yönünden tutarlı olmalıdır. Zira hastalık halinde bedensel bütünlüğün bozulması ve ölüm gibi doğal etkiler bulunabilmektedir. Söz konusu sağlık personeli bu olasılığın farkında olmalıdır. Kendisini böylesi bir olasılığa karşın duygusal olarak hazırlamalıdır.
Profesyonel bir yoğun bakım hemşiresinin empati yeteneği üst düzeydedir. Hastalık psikolojisinin farkındadır ve hastalara bu farkındalıkla ve empatiyle yaklaşmaktadır.
Uykusuz kalınan ve yorgun geçen gecelere karşın kişi esnek ve hoşgörülü bir yapıda olmalıdır. Çünkü sağlık sektörü stresli bir yaşamı beraberinde getirmektedir. Bu yaşam ile başa çıkabilmek için esneklik önemli bir kişilik özelliğidir.
Ayrıca bir yoğun bakım hemşiresi şu özellikleri de taşımalıdır; fedakârlık, detay dikkati, problem çözme becerileri, onurlu davranış ve dürüstlük ve saygı.

Yoğun bakım hemşiresi, yaşamsal fonksiyonları kritik seviyede olan ve çeşitli yaş gruplarını içerisine alacak şekilde özel uzman bakımı gerektiren hastaların bakımını üstlenen hemşirelik alanıdır.

Yoğun bakım hemşiresi, yetişkinler veya çocuklarda görülen ağır yaralanma ve travmalar, kalp rahatsızlığı ve ağır nükseden hastalıklar karşısında uygun tedavi yöntemlerini uygulamaktan sorumludur. Yoğun bakım hemşireliği, özel uzmanlık ve deneyim gerektirdiğinden dolayı genelde yeni mezun kişiler bu göreve verilmemektedir. 

Yoğun bakım hemşiresi, en kritik alanda hizmet veren tıp personellerinden biridir. Bu nedenle, özellikle yoğun bakımda eğitim ve profesyonellik tek başına yeterli değildir. Yoğun bakım hemşiresi olarak yetkilendirilen kişinin tecrübe sahibi olması gerekmektedir.

Yoğun bakımlarda sık sık acil müdahale gerektiren durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu gibi durumlarda yoğun bakım hemşiresi hiç tereddüt etmeden, soğukkanlılığını koruyarak acil bir şekilde hastaya müdahale edebilecek donanımda olmalıdır.

Yoğun bakım hemşiresi, stresli ve oldukça yorucu bir alanda çalışmaktadır. Bu nedenle kişilik ve psikolojik eksende sağlam bir karaktere sahip olmalıdır. Soğukkanlılık bir yoğun bakım hemşiresinin en önemli meziyetlerinden biridir.

Bilgilendirici olmalıdır. Hastanın yaşadığı süreci hasta ailesine ve doktoruna belirli periyodlarla anlatabilmelidir.

Yoğun bakım hemşiresi, yoğun bakımlarda sıklıkla yaşanan hayat kayıplarına karşı dirayetli bir tutum benimsemeli moralini yüksek tutmalıdır.

Yoğun bakım ünitelerinde kullanılan, son teknolojiyle donanmış aletlerin kullanımı noktasında bilgi sahibi olmalıdır. Bu aletleri gereğince kullanabilmelidir.

Yoğun bakım hemşiresi seçerken, hemşire adayının deneyim ve özgeçmiş bilgileri dikkate alınmalıdır. Zira hastalığın kontrol altına alınması için yoğun bakım hemşiresinin uzmanlığı ve deneyimi önemli bir etkendir.

Yoğun bakım hemşiresi, tıpkı diğer sağlık çalışanları gibi şefkat ve fedakârlık duygusuna sahip olmalıdır. Bu nedenle seçim yaparken hemşirenin kişilik özellikleri de göz önünde tutulmalıdır.

Yoğun bakım hemşiresi seçerken, uzman cerrah ve doktorların referansına başvurulabilmektedir. Onların tecrübesi ve referansı dahilinde en uygun yoğun bakım hemşiresi seçimi gerçekleştirilmektedir. 

Yoğun bakım hemşiresi, özel hastane ve kliniklerde bulunmaktadır. Bu yerlerin dışında, serbest çalışma yöntemini seçmiş ya da uzman danışmanlık şirketleriyle iş yapan yoğun bakım hemşireleri de bulunmaktadır.

Alanında uzman, deneyimli ve ilgili bir yoğun bakım hemşiresi için Kuzey İnsan Kaynakları danışmanlık şirketinden hizmet talep etmek yoğun bakım hemşiresi arayışında doğru bir adım olacaktır. Kuzey İnsan Kaynakları, kişinin istek ve tercihlerine uygun yoğun bakım hemşireleri ile görüşerek, onların uzmanlık, referans ve deniyim ölçütlerini dikkate alır ve hizmet talep edenlere yönlendirir. 

Yoğun bakım hemşiresi şu işleri yapmaktadır;

Yoğun bakım ünitesinde oluşacak enfeksiyonlara karşı önlem almaktadır. Hastanın vücut yapısı ve hastalık derecesine uygun bir tedavi metodu tespit etmekte ve doktor görüşü ile bu tedaviyi uygulamaktadır.

Yoğun bakım ünitesindeki hastanın yaşamsal değerlerindeki bozuklukların tespit edilmesi durumunda doktora haber verir. Ve bozukluğun çözüme ulaşmasına yardım eder.

Hastanın bünyesindeki sıvıların atımı, hastanın yatış pozisyonu, solunum cihazı desteği ve sonda takma çıkarma işlemi gibi görevleri yerine getirir.

Bilinci kapalı hastaların durumlarını izler ve notlar alarak uzman doktorla paylaşımını gerçekleştirir.

Yoğun bakım hemşiresi, yoğun bakım ünitesinde kalan hastanın beslenmesi ile ilgilenir. Hasta beslenemeyecek durumdaysa serum işlemlerini yerine getirir.

Yoğun bakım ünitesindeki hastanın değişimlerini takip eder.

Hastaya verilen ilaçlara karşı bir yan etki gözlediğinde bunu uzman hekim ile paylaşır. Bu nedenle hemşirenin ilaçlar konusunda bilgi sahibi olması önemlidir.

Yoğun bakım hemşiresi, hasta yakınlarına, hastalığın gidişatı hakkında bilgi verir. Eğer hastanın başka bir birime taşınması gerekiyorsa  bu taşınma işlemleriyle ilgilenir. 


Bu sayfadaki bilgiler size yardımcı oldu mu?