Yara Bakım Hemşiresi

Yara Bakım Hemşiresi

Yara Bakım Hemşiresi

Yara bakım hemşiresi; stoma, yara, inkontinans ve fistül gibi fiziksel rahatsızlığı bulunan hastaların, doğru tedavi yöntemleriyle sağlığına kavuşmalarına yardımcı olan sağlık çalışanlarıdır. Bu personellerin multidisipliner bir anlayışla çalışması gerekmektedir. Zira yaranın boyutu, farklı alanlarda uzmanlık gerektirebilmektedir. Yara bakım hemşireliği, 1960’lı yıllarda ihtisaslaşmış, diğer sağlık birimlerinden ayrılarak kendine has bir bölüm olmuştur.

Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi Nedir?


Stoma ve yara bakım hemşiresi, üniversitelerin hemşirelik fakültelerinden mezun olan kişilerdir. Ancak bu alanda hizmet vermek için mezuniyet tek başına yeterli değildir. Hemşire adaylarının uluslararası veya yerel meslek örgütlerinde yer alan sertifikasyon programlarına katılarak yara bakımında yetkinliğini kanıtlayan sertifikayı alması gerekmektedir. Yani her hemşire, yara bakımı alanında hizmet verememektedir. Bu mesleğe mensup kişiler Hemşirelik Yönetmeliğinin Değişmesine Dair Yönetmelik’te (19.04.2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete) belirlenen görev tanımı ekseninde faaliyet yürütmektedir.

Yara Bakım Hemşiresi Hastalara Nasıl Yardımcı Olur?


Özellikle kronik yaralarda YBH (yara bakım hemşiresi) olarak hizmet veren personelin desteğiyle, hastaların daha çabuk bir şekilde sağlığına kavuştuğu gözlemlenmiştir. Böylece, kişilerin hastanede kalış süresi dikkate değer bir oranda azalmıştır. Ayrıca doğru bakım sayesinde, tekrarlı hastane yatışları önlenmiştir. Bakım işlemleri, hastaların kendi evinde yapıldığı için kişilerin yaşam kalitesi ve moral düzeyinde iyileşmeler görülmüştür.

Yara Bakım Hemşiresinin Görevleri Nelerdir?


Yara bakımı alanında ihtisaslaşmış kişilerin görev tanımı Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Böylece bu alanda görev yürüten kişilerin çalışma koşulları net olarak kamuoyuna tanzim edilmiştir. Bu görevleri şu şekilde sıralayabiliriz;


 • Hastayı fiziksel ve psikolojik açıdan değerlendirmeye tabii tutar. Değerlendirme sonuçlarını kayıt altına alır.

 • Değerlendirme sonrasında tanılama faaliyeti yürütür. Tanı koymaya yetecek veri bulunmadığı durumlarda meslektaşları ile görüş alışverişinde bulunur.

 • Hastanın yarası çerçevesinde belirli bir tedavi ve bakım planı belirleyerek bu plan dahilinde bakım gerçekleştirir.

 • Bakım sonuçlarının faydasına dair kayıt tutar. Bakımın fayda getirmediği durumlarda yeni tedavi yolları belirler.

 • Hasta ameliyata girecekse doktoru ile beraber stoma bölgesini işaretler.

 • Ameliyat sonrasındaki 12-24 saatte stoma bölgesini ve peristomal cildi değerlendirir.

 • Operasyon sonrasında erken dönem komplikasyonu oluşmasını önler.

 • Yaranın ve yaranın bulunduğu çevrenin bakımını yapar.

 • Pansuman sonrasında yara çevresinde cilt problemi oluşup oluşmadığını denetler.

 • Yara açılmalarına ve kanamalara karşı müdahale eder. Kanamayı durduramazsa ilgili sağlık birimleriyle temasa geçerek yardım talebinde bulunur.

 • Daha önce belirlenen periyodlarda yara pansumanı gerçekleştirir ve bandaj uygulaması yapar.

 • Hastanın, ilaçlarını doğru bir şekilde kullanmasına yardımcı olur.

 • Yaranın mikrop kapmaması için hastanın yaşam alanında sterilizasyon çalışması yürütür.

 • Hasta ve ailesiyle iletişim halinde olarak yara hakkında bilgilendirmeler yapar. Gerekli gördüğü durumlarda cerrahı da bilgilendirir.

 • Yara bakımı uygulamalarında kullanılacak aletlerin çalışır durumda olup olmadığını denetler.

 • Doktorun gerek gördüğü durumlarda yaraya basınçlı yıkama tedavisi uygular.


Yara Bakım Hemşiresi Nasıl Bulunur?


Yara tipine ve hastanıza en uygun yara bakım hemşiresini bulmak ve görüşme gerçekleştirmek için Kuzey İnsan Kaynakları’na ulaşım sağlayabilirsiniz. İletişim ekibimiz, en kısa sürede ilgili değerlendirmeleri yaparak en uygun yara bakım hemşiresi adayıyla görüşmenizi sağlayacaktır. Detaylı bilgilendirme ve hizmet talebi için lütfen arayınız.

Yara bakım hemşiresi, stoma, yara, inkontinans ve fistül sorunu yaşayan hasta kişilere yönelik tanı, tedavi ve bakım hizmetlerini gerçekleştiren, özel uzmanlık dalı hemşiresidir. Yara bakım hemşiresi, hemşirelikte 1960 yılında özelleştirilen bir alan olarak tıp dünyasındaki yerini almıştır.

Yara bakım hemşirelerinin, yaptıkları bakım ve kullandıkları tekniklerle hastalarda iyileşme süresini azaltma, hastanede kalış süresini azaltma, hastanın tekrar tekrar hastaneye yatışını önleme ve hasta kişiye yardımcı olarak onun yaşam kalitesini arttırma gibi işlevlere sahip olduğu gözlenmiştir. 

Yara bakım hemşiresi, bu alanın özel bir uzmanlık gereksiniminden dolayı gerekli eğitimi almış, sertifika ve eğitim programlarına katılmış, uzmanlık geliştirmiş ve deneyim kazanmış bir hemşire olmalıdır.

Yara bakım hemşiresi, yara bakımında önem arz eden bütün teknik bilgiye ve yara bakımında kullanılan malzemelerin bilgisine sahip olmalıdır.

Yara bakım hemşiresi, tıp literatürüne hâkim olmalıdır.

Yara bakım hemşiresi, kritik durumlarda soğuk kanlılığını korumalı ve acil müdahale yapabilecek kabiliyete sahip olmalıdır.

Yara bakım hemşiresi, gerekli gördüğü durumlarda hasta yakınlarını ve hastanın doktorunu bilgilendirmekte gerekli iradeyi gösterebilmelidir.

Yara bakım hemşiresi, oksijen tüpü gibi tehlike oluşturabilecek malzemelerin kullanımında gerekli hassasiyet ve dikkate sahip olmalıdır.

Yara bakım hemşiresi, hastanın komplikasyon geçirdiğini fark ettiğinde gerekli acil 

Yara bakım hemşiresi seçimi, bu alanın özel uzmanlık gerektirmesinden dolayı oldukça dikkatli bir şekilde yürütülmelidir. Yaranın tür ve derecesine uygun hemşire seçimi için hemşire adayı ile ön görüşme yapılmalıdır. Hemşire adayına yöneltilecek sorularla uzmanlık derecesi, eğitimi ve deneyimi ölçülmelidir.

Yapılan ön görüşmenin ardından uygun görüldüğü takdirde hasta ile hemşirenin buluşulması sağlanmalıdır. Bu buluşma neticesinde yara bakım hemşiresi gerekli tetkik ve ölçümleri yapabilecek ve hastayı değerlendirebilecektir.

Eğer varsa, hastanın önceki tıbbi kayıtlarının hemşire ile paylaşılması gerekmektedir. Bu şekilde hemşire, yara bakımı için uygun teknikleri tespit edecektir.

Hemşirenin lisans eğitimi ve yara bakım hemşireliği uzmanlık eğitimi ile yetinmeyip kendini geliştirmek için hemşirelik kurslarına katılım sağlaması ve buna yönelik sertifikalar almaya hak kazanması yara bakım hemşiresi seçiminde bir hayli önemlidir. 

Yara bakım hemşiresi, tıbbi ve hataya yer vermeyen bir alanda çalıştığı için bu alanda uzmanlaşmış danışmanlık şirketleriyle iletişime geçirilerek bulunmalıdır. Zira diğer durumlarda, eğitimi noksan ve yeterliliği olmayan yara bakım hemşireleri hastaları zor durumlarla karşı karşıya bırakabilmektedir.

Kuzey İnsan Kaynakları, ihtiyaçlara ve tercihlere en uygun yara bakım hemşiresi için hizmet talep edenlere çözüm ortaklığı sunmaktadır. Bünyesinde çalışan onlarca yara bakım hemşiresi özgeçmiş havuzuyla, değerlendirme kriterlerine göre en uygun adayları müşterilerine sunmaktadır. 

Yara bakım hemşiresi ne iş yapar? Sorusunun cevabını şu şekilde sıralayabiliriz;

Yarası olan kişiyi, fiziksel ve psikososyal açıdan değerlendirerek, notlarını alır.

Hastanın değerlendirilmesinin ardından gerekli olan bakım yöntemini belirler. Bu bakımın sonuçlarını takip eder.

Hasta ameliyat arifesindeyse cerrahla koordineli çalışarak stoma bölgesi belirler.

Ameliyat sonrası erken dönemin takibini gerçekleştirerek komplikasyonları değerlendirir.  Hastadaki gaz, gaita ve idrar çıkışını kontrol eder. Stoma ve stoma bölgesi çevresinin bakımını gerçekleştirir.

Yaranın mekanik temizliğini yaparak yara irrigasyonunu gerçekleştirir. Yaraya pansuman ve bandaj uygulaması yapar.

Hemşirelik uygulamalarının gerektiği gibi yapılabilmesi için kullanılacak malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olup olmadığını kontrol eder.

Gerektiği durumlarda yaraya ıslak kuru pansuman uygular.

Cerrahın tavsiye ve isteklerine uygun olarak diğer bakım hizmetlerini gerçekleştirir


Bu sayfadaki bilgiler size yardımcı oldu mu?