Yara Bakım Hemşiresi

Yara Bakım Hemşiresi

Yara Bakım Hemşiresi

 • Hastayı fiziksel ve psikososyal açıdan değerlendirir, değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıt tutar ve kayıtları saklar. Değerlendirme sonuçları ile ilgili kaynaklardan (hasta dosyası gibi) edinilen bilgileri yorumlayarak hemşirelik tanılarını belirler.
 • Gereksinim duyulan hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar ve yürütür.
 • Hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir ve bu sonuçlar doğrultusunda hemşirelik bakımını yeniden düzenler.
 • Hastayı, bakım verdiği yarayı, yara bakımına ilişkin ürünleri ve yara bakım uygulamalarını değerlendirerek en etkili ürüne ve pansuman türüne karar verir, aileyi ve ekibi yönlendirir.
 • Basınç ülseri açısından risk grubunda yer alan hastaları değerlendirir.
 • Basınç ülseri gelişmesi durumunda basınç ülserlerini değerlendirir, ülserin iyileşmesi için gerekli olan bakım ve
 • uygulamalara karar verir, hastayı, aileyi ve ekibi bu doğrultuda yönlendirir.
 • Uygun bakım ve tedavi edici uygulamaları ekip ile beraber yürütür.
 • Hastaya yapılan bakım ve tedavi uygulamaları, gözlemlere ilişkin hemşirelik kayıtlarını nöbet /vardiya değişimlerinde yazılı ve sözel olarak bölüm hemşirelerine ve ilgili ekibe teslim eder.
 • Hasta ziyaretlerini yaparak hastaların durumlarını izler, ilgili ekiple bilgi alışverişinde bulunur.  Uygulamaları ile ilgili forma kaydeder.
 • Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol eder.
 • Yaradan kültür alır.
 • Hekimle işbirliği içerisinde; yaraya uygun topikal ajanlar uygular, yaraya mekanik, kimyasal ve cerrahi debritman uygular.
 • Yoğun bakımlara ve kiniklere haftada 1 gün rutin ziyaretlerini yapar, bası yarası tespit ettiğinde yaranın durumuna göre pansumanın türünü ve aralığını belirler.
 • Yara bakım ile ilgili verileri tutar ve ilgili birimlerle paylaşır.

Bu sayfadaki bilgiler size yardımcı oldu mu?