Ms Hasta Bakıcısı

Ms Hasta Bakıcısı

Ms Hasta Bakıcısı

MS hasta bakıcısı, Multiple Skleroz hastalığı neticesinde beyin ve omurilikte plak oluşmuş hastaların bakıcılığını üstlenen kişilerdir. Multiple Skleroz hastalığının bilinen bir tedavisi bulunmamaktadır. Ancak uygun bakım koşulları ve ilaçlarla hastalığın seyri durdurulabilmektedir. Bu nedenle, MS hastaları profesyonel bakıma ihtiyaç duymaktadır. Her yaş grubunda görülme ihtimali olan bu hastalık ülkemizde 35 bin kişiye sirayet etmiş durumdadır.

MS Hasta Bakıcısı Nedir?


Multiple Skleroz hasta bakıcısı, diğer hasta bakıcılarına nazaran bu alanda uzmanlık kazanmış durumdadır. Çünkü katıldıkları eğitim ve sertifika programlarıyla MS hastalığı hakkında tam bir bilgiye sahip olurlar. Ayrıca bakım yöntemlerini uygun koşullarda öğrenerek deneyim kazanırlar. Böylece MS hastalığı için uygun bakım koşullarını hazırlayarak hastaların konforunu ve yaşam kalitesini arttırırlar. MS hastalığı, ataklar halinde nüfuz ettiği için MS hasta bakıcısı bu gibi durumlara hazırlıklıdır. Atak anlarında heyecan yapmaz ve uygun acil müdahale planı çerçevesinde duruma müdahale eder. Ayrıca gereken durumlarda acil yardım ekiplerini çağırır.

MS Hasta Bakıcısının Faydaları Nelerdir?


Yukarıda da değindiğimiz üzere; MS hastalığı zorlu bir bakım süreci gerektirmektedir. Hastalık hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmayan hasta yakınları, bakım esnasında zorlanabilmektedirler. Bu gibi nedenlerle MS hasta bakıcısı; eğitimi, bilgisi, profesyonelliği ve tecrübesi sayesinde hasta yakınlarının üzerlerindeki yükü hafifletmektedir. Ayrıca, uygun koşullarda bakıldığı için MS hastasının konforu artmakta, yaşam kalitesi yükselmektedir.

Multiple Skleroz hastaları, kendi yaşam alanlarında bakım hizmeti aldıkları için morallerinin yükseldiği gözlenmektedir. Bu durum, hastalığın seyri açısından hayli önemli bir etkidir.

MS hasta bakıcısı, hastanın geçirdiği ve geçireceği evreleri önceden bilmektedir. Bu evrelerin ortaya çıkaracağı etkilere karşın hazırlıklıdır. Böylece gerekli tedbirleri alarak beklenmedik olumsuz durumların yaşanmasını önlemektedir.

MS Hasta Bakıcısı Nasıl Olmalıdır?


Multiple Skleroz hasta bakıcısı, bu hastalığın geliştirebileceği reaksiyonlara karşı bilgili olmalıdır. Bu reaksiyonlara aksiyon alabilecek kadar eğitimli ve tecrübeli olmalıdır.

Bakıcının güvenilir olması gerekmektedir. Hastanın yanında kaldığı süre boyunca kendi özel hayatını işine karıştırmamalıdır. MS hastasıyla etkili iletişim geliştirebilmelidir. Güvenilirliğini kanıtlamak adına geçmiş iş deneyimlerinden referans sahibi olmalıdır. Çünkü MS hastalığı etkili bir bakım hizmeti gerektirmektedir.

Temiz ve düzenli olmalıdır. Kendi temizliğine, hastanın temizliğine ve MS hastasının yaşam alanının temizliğine dikkat etmelidir.

Temel ilk yardım bilgisi olmalıdır. Çünkü bu hastalıkta zaman zaman beklenmedik durumlar ortaya çıkabilmekte, kazalar yaşanabilmektedir. MS hasta bakıcısının bu gibi durumlarda acil müdahale edebilecek donanımda olması mutlak bir zorunluluktur.

Multiple Skleroz Hasta Bakıcısının Görevleri Nelerdir?


MS hastalarının bakımını üstlenen kişilerin yerine getirmesi görevler hastadan hastaya değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca hasta yakınlarının, bakıcıdan talep ettiği ek hizmetler de olabilmektedir. Ancak her MS hasta bakıcısının yapması gereken görevler şu şekildedir;


  • Hastanın kullanması gereken ilaçların takibini yapar. Bu ilaçların uygun zamanlarda ve uygun dozlarda kullanılmasına yardım eder.

  • MS hastasının tuvalet ihtiyacının giderilmesine yardımcı olur.

  • Hastanın kişisel ve vücut temizliği ile ilgilenmektedir. Bu kapsamda saçlarını tarar, dişlerini temizler, tırnaklarını keser.

  • MS hastasının yaşam alanını düzenler. Odayı her zaman temiz tutar. Ayrıca belirli zamanlarda odayı havalandırır.

  • Hastanın doğru pozisyonda yatmasına yardımcı olur. Belirli periyodlarla pozisyonu değiştirir. Çünkü uzun süre tek bir pozisyonda yatmak çeşitli kas kasılmalarına yol açabilmektedir.

  • Gerekli durumlarda hastaya ilk yardım yapar.

  • Hastanın moral ve motivasyonunu yüksek tutmaya çalışır.

MS hasta bakıcısı, kişinin bağışıklık sistemindeki bozukluklar neticesinde beyin ve omurilikte çok sayıda plakların oluşmasıyla ortaya çıkan bir hastalık olan MS (Multipl Skleroz) hastalarının bakımını üstlenen kişilerdir. MS hastalığında sık sık atak durumları ortaya çıktığı için, bu hastalığa sahip kişilerin özel olarak uzmanlaşmış bir bakıcıya ihtiyacı olmaktadır. 

MS hasta bakıcısı, MS hastalığını tanıyan, bu hastalığın gelişim ve sonuçlarından haberdar olan ve hastaya etkilerini bilen bir kişi olmalıdır.

MS hasta bakıcısı, hastanın psikolojik sorunlar yaşaması ihtimaline karşı temel psikoloji bilgisine sahip olmalıdır. Ayrıca yaptığı stajlar, katıldığı eğitimler ve sertifika programlarıyla MS hasta bakıcısı konusundaki uzmanlığını pekiştirmelidir.

MS hasta bakıcısı, MS hastasına her konuda moral ve motivasyon sağlayacak nitelikte olmalıdır.

MS hasta bakıcısı sabırlı ve anlayışlı olmalıdır. Hastayla etkili iletişim geliştirebilmelidir. Hastanın ve hasta yakınlarının güvenini kazanmalıdır.

MS hasta bakıcısının iş ahlakı en üst düzeyde olmalıdır. Hastayı yarı yolda bırakmamalı. Hiçbir surette görevini aksatmamalıdır. 

MS hasta bakıcısı seçiminde öncelikli düşünce, MS hastasının bakıcılığını üstlenecek kişinin tam zamanlı mı yoksa yarı zamanlı mı çalışma yürüteceğini tespit etmek olmalıdır. Ve seçim aşaması bu eksende yürütülmelidir.

MS hasta bakıcısının daha önce çalıştığı yerler, referansları, eğitim bilgileri, kurs ve sertifika bilgileri seçim için önemli bir ipucu vermektedir. Zira MS hasta bakıcısı adayı, bu hastalığın inceliği dikkate alındığında güvenilir, samimi, deneyimli ve aynı zamanda bilgili olmalıdır. Bakıcı adayının referans araştırmasının yapılması en uygun MS hastası bakıcısını bulmak noktasında atılması gerekilen adımlardan biridir.

MS hastası ile bakıcı arasındaki uyum ve iletişim dikkate alınmalı ve bu uyum doğrultusunda MS hasta bakıcısı seçimi gerçekleştirilmelidir. 

İnternet olanaklarının gelişmesine paralel olarak çevrimiçi aramalarıyla çok kolay bir şekilde MS hasta bakıcısı bulunmaktadır. Ancak, bakıcı arayışında uzman insan kaynakları şirketlerinden hizmet talep etmek oldukça önemlidir. Çünkü serbest çalışan MS hasta bakıcısı adayların bilgilerine ulaşmak ve bu adayları değerlendirmek çok zordur.

Kuzey İnsan Kaynakları, size en uygun MS hasta bakıcısını bulmak için çözüm üretmektedir. Kuzey İnsan Kaynakları bünyesinde faaliyet yürüten MS hasta bakıcıları uzmanlık açısından kendisini kanıtlamış, eğitimlerini tamamlamış ve deneyim kazanmış kişilerdir.

Profesyonel MS hasta bakıcısının görevleri şu şekildedir;

MS hastasının ilaç takibini gerçekleştirir. Hastanın, zamanı geldiğinde bu ilaçları kullanmasını sağlar.

MS hastasının isteği doğrultusunda tuvalet, temizlik ve giyim ihtiyacının giderilmesine yardımcı olur.

MS hastasının vücudunda yaralar oluşmaması için uygun pozisyonda yatmasını veya oturmasını sağlar.

Hastanın sürekli yanında yer alır. Ona hastalık boyunca moral, motivasyon ve psikolojik destek verir.

MS hastasının yaşam alanının temizliğiyle ilgilenir. Odasını havalandırır. Hijyen açısından çeşitli önlemler alır ve uygular.


Bu sayfadaki bilgiler size yardımcı oldu mu?