Hemşire

Hemşire

Hemşire

Hemşire, hastanelerde hizmet vermenin yanında aynı zamanda hastanın kendi evinde de hizmet vermektedir. Özellikle, çeşitli sebeplerle hastaneye gidemeyecek durumda olan hastalar sıklıkla evde hemşire hizmetinden faydalanmaktadır. Hemşireler, hastanın kişisel ihtiyacına bakılarak 8/12/24 saatlik nöbetleşe periyodlar ve kısa dönem/uzun dönem/düzenli hemşire viziteleri şeklinde çalışma yürütmektedir. Hangi çalışma yönteminin uygulanacağı hastanın ve hasta yakınlarının kararına ve kişinin hastalık durumuna bağlıdır.
Her yaş grubundan akut, kronik ve terminal dönemdeki hastalara, uzman evde bakım hemşiresi yönlendirmesi gerçekleştirilmektedir.

Evde Hemşire Hizmetinin Avantajları Nelerdir?


Evde hemşire hizmeti, yaşam alanınızda sağlık hizmeti almanın en kolay ve en etkin yoludur. Bunun yanında birçok avantajı da beraberinde getirmektedir. Bu avantajlardan bahsedecek olursak şunları söyleyebiliriz;


 • Kişiye özel bakım mümkün hale gelir. Bu şekilde, kişinin sahip olduğu hastalığa ilişkin en etkili tedavi metotları uygulanabilmektedir.

 • Hastanelerin insanlar üzerinde yarattığı gergin psikolojiden hastalar uzak tutulmaktadır. İnsanı yoran birçok prosedür evde halledilmektedir.

 • Hastanelere harcanan zamandan tasarruf edilmektedir. Çünkü muayene için sürekli hastaneye gitmeye gerek kalmamaktadır. Tahlil örneği alma gibi işlemler evde uygulanabilmektedir.

 • Özellikle Covid-19 salgını döneminde, hastanelerden yayılan virüs ve bakterilerden enfeksiyon kapma riski azalır.

 • Hastanın özel hayatı ve gizliliği koruma altına alınacaktır.

 • Tedavi alan kişinin hayat kalitesi yükseltilmektedir. Hastalığın yaratacağı kötü psikoloji bir nebze önlenmektedir.

 • Kişiler hastane yataklarında geçireceği yalnız zamanı kendi evinde, sevdikleriyle birlikte geçirir. Bu sayede moral bozukluğunun önüne geçilmektedir.

 • Her an her saniye sağlık hizmetlerine hızlı bir şekilde ulaşmak mümkün hale gelir.


Hemşirenin Görevleri Nelerdir?


Bir evde bakım hemşiresinin görevleri hastanedeki görev ve yetkileriyle benzerlikler taşımaktadır. Ancak birkaç noktada farklılıklar mevcuttur. Bu farklılıklar şu şekildedir;


 • Evde bakım hemşiresi, Sağlık Bakanlığı ve bağlı olduğu kurumun politika, hedef ve talimatlarına uygun hareket etmektedir.

 • Hastanın bakım planını hazırlayarak doktoru ve ailesiyle bilgi alışverişinde bulunmakta ve hastaya uygun olarak belirlenen bakım metotlarını uygulamaktadır.

 • Bakım süresince notlar almakta ve bu notlar ekseninde tedavinin gidişatı hakkında doktor ve aile bilgilendirmesi yapmaktadır.

 • Ev ortamını ve hasta odasını değerlendirmeye tabii tutmaktadır. Bunun neticesinde eksik ve hatalı noktaları belirleyerek bunları gidermeye çalışmaktadır. Ayrıca odanın yeterli derecede ışık aldığına emin olmaktadır. Çünkü hastalığın seyri açısından ışık önemli bir etkendir.

 • Hastanın şikayetlerini dinlemektedir. Bu eksende gerekli yönlendirmeleri yaparak şikayetleri gidermektedir.

 • Evdeki sağlık ekipmanlarının uygunluğunu denetlemektedir. Çünkü acil kullanım gerekliliğine karşın bu ekipmanların sağlam ve çalışır durumda olması gerekmektedir.

 • Asepsi, sterilizasyon, izolasyon gibi tekniklere ailenin ve hastanın uymasını sağlamaktadır

 • Doktorun hasta için uygun gördüğü ilaçların kullanılmasını sağlamaktadır. Yan etki takibinde bulunarak söz konusu ilaçların uygun koşullarda saklanmasına yardımcı olmaktadır.

 • Uyuşturucu ve yatıştırıcı etkiye sahip ilaçların kullanımında hassasiyet göstermektedir.

 • Gerekli tetkiklerin yapılabilmesi için hastayı ve hasta yakınlarını organize ederek tetkike hazır hale getirmektedir.


Nitelikli Bir Hemşire Nasıl Olmalıdır?


Evde bakım hemşiresi, her şeyden önce işini severek yapmalıdır. Çünkü hastalıklarla mücadele çoğu zaman yorucu bir dönemi beraberinde getirmektedir. Salgın döneminde bu durumu çok daha iyi anladık. Zira doktorlarımız ve hemşirelerimiz günlerce uykusuzluk çekerek salgına karşı toplum sağlığı için savaştılar.
Nitelikli bir hemşire, kendini sürekli olarak geliştirmelidir. Bu uğurda çeşitli sertifikasyon programlarına katılarak; hemşirelik alanında dünya çapındaki yayınları ve makaleleri takip etmelidir. Çünkü hemen her gün tıp dünyasında yeni bir tedavi yöntemi bulunmaktadır.
Duygusal dengesini sağlam bir şekilde korumalıdır. Hastaya sürekli olarak pozitif telkinlerde bulunarak onun kendisini iyi etmesine yardımcı olmalıdır.
Hastalık boyunca ortaya çıkabilecek çeşitli sorunlara karşın soğuk kanlı kalabilmelidir. Ayrıca hızlı bir şekilde karar verebilme yeteneğine sahip olmalıdır. Kriz yönetmeyi bilmelidir.
Hasta ile hasta yakınları arasında köprü kurabilmelidir. Bu nedenle iletişime açık olmalıdır. Her zaman ulaşılabilir bir konumda olmaya gayret etmelidir.
Hastalıkların seyri ve ilaçlar hakkında tam bir yetkinliğe ve bilgiye sahip olmalıdır. Herhangi bir konuda yetersiz kaldığı durumlarda doktor ile iletişimde kalarak gerekli olabilecek bütün bilgileri doktordan almalıdır.

Hemşire, 2011 yılında yayınlanan “Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında şu şekilde tanımlanmıştır; evde bakım hemşiresi, yatalak olan veya kendi ihtiyaçlarını bir başkasının desteği olmaksızın karşılayamayacak durumda evde bakım gereksinimi olan hasta bireylere hemşirelik desteği ve hizmeti sunan, o kişinin bakımını gerçekleştiren kişidir.

Hemşirelik, toplum sağlığı ile alakalı önemli bir meslektir. Bu nedenle, Sağlık Bakanlığı çalışma ruhsatı olan hemşireler ve Evde Bakım Hemşireliği Programı sertifikasına sahip kişiler hemşire kapsamında değerlendirilmektedir. 

Hemşire, öncelikli olarak üniversite lisans eğitimini tamamlamış, Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kurs ve sertifika programlarına katılmış ve bu alanda uzmanlaşmış bir kişi olmalıdır. Ayrıca yine Sağlık Bakanlığı veya özel kurumlarda staj görevini yerine getirerek deneyim kazanmalıdır.

Hastalık sürecinin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için hızlı ve doğru kararlar alabilecek kabiliyete sahip olmalıdır. Bu kararları alabilmesi için hemşirenin profesyonel çalışma disiplini ile hizmet vermesi gerekmektedir.

Hemşire, hastanın yaşamsal verilerini büyük bir dikkatle takip ederek, gerekli durumlarda doktor ile bu verileri paylaşabilmelidir.

Hemşire, acil durumlar karşısında sakinliğini koruyabilmeli, mantıklı kararlar alabilmeli ve gerektiğinde acil müdahale yapabilmelidir. 

Doğru bir hemşire seçimi için öncelikle hastalığın türüne, hastalığın ilerleme seviyesine uygun bir arayış gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, çalışılmak istenen hemşire adayını hasta ile yan yana getirerek, onun vaka saptamasına yardımcı olunması gerekmektedir.

Hemşirenin gelişim sürecine yönelik sorular yöneltilmelidir. Hemşirenin sertifikaları, lisans eğitiminde aldığı dersler, başarı oranı ve önceki deneyimleri hemşire seçiminde belirleyici olmaktadır.

Hastanın yaş gurubu da hemşire belirlemekte önemli bir kriterdir. Hasta kişi bir çocuk mu? Yoksa yaşlı mı? Zira hemşireler, deneyim açısından belirli bir yaş gurubundaki hastalara hizmet verirken daha etkin olmaktadır.

Uzmanlık alanı dışında, hemşirenin kişilik özellikleri de hemşire seçiminde göz önünde bulundurulmalıdır. Hastalık dönemlerinde hastalar özel ilgi ve anlayış istemektedir. Bu nedenle hemşirenin güler yüzlülüğü, şefkati ve konuşkanlığı önemli bir etkendir

Doğru bir hemşirelik hizmeti ve hastalık sürecinin sağlıkla sonuçlanması için Sağlık Bakanlığı onaylı, kurumsal firmalar tercih edilmelidir. Çünkü hastalıklar, ihmale gelmez, hata kabul etmez bir düzeydedir.

Hemşire bulmak için bir diğer yöntem de online mecralarda serbest çalışan hemşirelerle iletişime geçmektir. Ancak bu şekilde hemşire arayışı, profesyonel hizmet açısından önerilmemektedir.

Kuzey İnsan Kaynakları, alanında uzman, deneyimli ve profesyonel hemşirelerle çalışmaktadır. Hemşire isteklerinde kişilere çözüm ortaklığı sunmaktadır. Hizmet talep edenlerin istek ve tercihlerine göre en uygun hemşire adaylarını kişilerle görüştürmektedir. 

Hemşire, öncelikli olarak hastanın doktoru ve ailesiyle görüşerek Hasta Tanı Formu hazırlar ve bu form neticesinde hastalığın seyri boyunca yapılacakları belirler. Atılması gereken adımları büyük bir dikkat ve özveriyle atar ve bu adımlar neticesinde hastalığın ilerleyişini takip eder.

Hastanın yaşamsal değerlerinin ölçümünü yapar ve kaydeder.

Hastanın evinin değerlendirmesini yapar. Hastanın konforu için gerekli önerileri sunar. Hemşirelikte gerekli olan asepsi, sterilizasyon, izolasyon gibi konulara uyulması yönünde irade ortaya koyar.

Hastanın takibi için gerekli olan malzeme listesini belirler. Bu malzemelerin temini için çalışma yürütür.

Belirli periyotlarla hastalığın seyrini uzman doktor ile paylaşır. Doktorun önerileri neticesinde hemşirelik hizmetine devam eder.

Tedavinin etki ve yan etkilerine göre belirli zamanlarda aile bilgilendirmesi yapar.

Hastanın enfeksiyon ve kazalarla karşı karşıya kalmaması için önlemler alır. 


Bu sayfadaki bilgiler size yardımcı oldu mu?