Fizyoterapist

Fizyoterapist

Fizyoterapist

Fizyoterapist, hareket bozukluğu olan ya da çeşitli yaralanmalara maruz kalan bireylere çeşitli tedavi yaklaşımları uygulayan kişilerdir. Bu tedavi kapsamında bireylerin rahatsızlıklarında gözle görülür gelişmeler yaşanmaktadır. Fizyoterapist olmak için üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olması şartı aranmaktadır.

Fizyoterapist Nedir?


Dünya Fizik Tedavi Konfederasyonu, uluslararası mecralarda fizyoterapistin tanımını yapmıştır. Bu tanıma göre fizyoterapist; insanların hayatları boyunca maksimum hareket ve işlev yeteneğini korumak ve yenilemekten sorumlu sağlık çalışanlarıdır. Çünkü fizyoterapistin esas amacı insanların hareket kabiliyetsizliğini önlemektir. Ayrıca doğru fizyoterapi metotlarıyla söz konusu kişilerin yaşam kalitesini dikkate değer oranda arttırmaktadır.
İnsanlar çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında fizyoterapi ihtiyacı duymaktadır. Bu sorunlar ağrı, yaralanma, hastalık, sakatlık, uzun süre hareketsizlik gibi nedenler ekseninde ortaya çıkmaktadır. Bu noktada fizyoterapist tıbbı kontrolleri gerçekleştirmekte ve uygun tedaviye karar vermektedir. Belirli bir plan dahilinde bu tedaviyi uygulamaktadır.

Fizyoterapist Ne İş Yapar?


Bu sağlık alanında esas tedavi noktaları hastaların eklemleri, vücutlarındaki kas sistemi ve beyin faaliyetleridir. Ve buralarda ortaya çıkan hasarlar uygun fizyoterapi yöntemleriyle tamamen bilimsel bir şekilde onarılabilmektedir. Peki bu yöntemleri uygulayacak olan fizyoterapistler ne iş yapmaktadır? Kısaca anlatalım;


 1. Tam veya kısmi felç geçiren hastaların eklemlerinde kontraktür gelişmesini engellemek için pasif ve aktif egzersizler yaptırmaktadır. Çünkü bu şekilde hastalar kaybettikleri hareket gücünü tekrar kazanabilmektedir.

 2. Ağrı sağaltabilme veya gelişen kuvvet kaybını düzeltmek için belirli bir plan dahilinde tedavi uygulamaktadır. Zira kuvvet kayıpları; omurilik yaralanmaları, felç durumları ya da omurilik tümörleri nedeniyle gelişebilmektedir. Uygun tedavi yöntemiyle kuvvet kayıpları önlenebilmektedir.

 3. Spor yaralanmaları nedeniyle ortaya çıkan eklem ve kas zedelenmesi, kırık veya çatlak tedavileri sonrasında rehabilite çalışmaları yapmaktadır.

 4. Fibromiyalji ve miyofasiyal ağrı sendromuna bağlı ortaya çıkan ağrı ve hareket kısıtlıklarını gidermektedir.

 5. Bel ve boyun fıtığından mustarip hastalara ağrı tedavisi uygulamaktadır.

 6. Boyun kası kaynaklı baş ağrılarını veya akut kas spazmı ağrılarını sağaltmaktadır.

 7. Karpal tünel sendromunda cerrahi müdahale harici tedavi uygulamaktadır.

 8. Kırık çıkık tedavisinde kullanılan alçı işlemi sonrasında, ortaya çıkan eklem hareket açıklığının giderilmesi için çalışma yürütmektedir.

 9. Ortopedi ameliyatları neticesinde gelişebilecek sinir hasarlarının ortaya çıkardığı hareket bozukluklarının tedavisini gerçekleştirmektedir.


Fizyoterapistin Uyguladığı Tedavi Çeşitleri Nelerdir?


Fizyoterapide uygulanan tedavi metotları rahatsızlığın türüne ve yapısına göre değişkenlik göstermektedir. Bazı tedavi türleri şunlardır;


 1. Egzersiz: En sık kullanılan fizyoterapi şeklidir. Kas ve iskelet sisteminin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Manuel egzersizler olabileceği gibi egzersiz aletleri kullanılarak da yapılabilmektedir.

 2. Manuel Terapi: Herhangi bir alete ihtiyaç duyulmadan el ile uygulanan tedavi yöntemidir. Bu tedaviyle kan dolaşım hızı arttırılır ve kas spazmı engellenir. Ayrıca ağrıları azaltıcı bir işlevi vardır. Masaj ile benzerlikler göstermektedir.

 3. Hidroterapi: Su ile yapılmaktadır. Kontrast banyo, kaplıca tedavisi, sıcak su küveti gibi tedaviler hidroterapi kapsamında değerlendirilmektedir.

 4. Kriyoterapi: Ağrılı bölgeye uygulanan soğuk şok terapisidir. Derin dokuların soğutulması amaçlanır ve bu sayede bağ dokusunun iyileşmesi sağlanır.

 5. Elektroterapi: Yüksek ya da düşük voltajlı elektrik akımı kullanılmaktadır. Bu sayede ağrının ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Elektrik akımı neticesinde ödemin azaldığı gözlemlenmiştir.

Fizyoterapist, uzman doktorun koymuş olduğu teşhis ve belirlediği tedavi yöntemlerine göre hastalar için uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon tedavi programlarını uygulayan kişilerdir. Fizyoterapist, tanısı uzman bir hekim tarafından konulmuş olan, yaş ilerlemesine bağlı kas rahatsızlıkları, yaralanma, doğuştan gelen özür durumları gibi hastalıkların tedavisine uygun programları büyük bir dikkatle uygular ve sonuçlarını yakinen takip eder. 

Hastane, fizik tedavi merkezi, hasta bakım evleri, spor klinikleri, hastanın kendi evi gibi yerlerde görev alan fizyoterapistte aranan yetkinlikler şu şekildedir;

Belirli bir alanda uzmanlık edinmiş, eğitimler almış ve sertifika programları ile kendisini geliştirmiş olmalı.

Empati ve iletişim yeteneği yönünden gelişmiş olmalı.

Fizyoterapi ihtiyacı duyan hastalara uygun temel anatomi ve fizyoloji bilgisine sahibi olmalı.

Fizyoterapi boyunca kullanılacak teknik ekipmanların kullanım bilgisine sahip olmalı. Hastalığın derecesine bağlı olarak kullanılacak uygun ekipmanı belirleyebilmeli.

Farklı kişilik tiplerine sahip hastalar için gerekli yönlendirmeleri yapabilmeli.

Etik çalışma ahlakına sahip olmalı, gizlilik prosedürlerini uygulayabilmeli ve hastanın mahremiyetine saygı duymalı.

Sabır ve sorumluluk duygusu yönünden güçlü olmalı. 

Fizyoterapist seçimi yapılırken hastanın kas yapısı ve hastalığın türü dikkate alınmalıdır. Zira fizyoterapistler farklı alanlara yönelik uzmanlık geliştirmiştir.

Fizyoterapist seçiminde atılması gereken ikinci adım ise fizyoterapist adayını hasta ile görüştürmektir. Fizyoterapist bu görüşme sayesinde hastayı tanıyacak ve hastaya uygun terapi yöntemi için görüş sunacaktır.

Fizyoterapist seçiminde, terapistin eğitim durumu, uzmanlık alanı ve önceki çalışma hayatına yönelik bilgilerin değerlendirilmesi de büyük önem arz etmektedir. 

Hastaya en uygun fizyoterapisti bulmak için şu adımları izlenebilir;

 • Uzman doktorun önerisine başvurmak: Birçok doktorun uzman fizyoterapist ile arkadaşlığı ve ilişkisi vardır. Dolayısıyla hastaya en uygun fizyoterapisti önerebilmektedir.
 • Çevrimiçi araştırma yapmak: Pek çok fizik tedavi kliniği ve insan kaynakları şirketi fizyoterapiye yönelik hizmetlerinin bilgisini web sitelerinde paylaşmaktadır. Bu sitelerde araştırma yapmak fizyoterapist bulma sürecinde yardımcı olabilmektedir.
 • Baskı gazetelerin ilan sayfalarını takip etmek: Birçok fizyoterapist, iş arayışlarını gazetelerde verdikleri ilanlarla duyurmaktadır.
 • Yerel hastaneye başvurmak: Hastaneler, fizyoterapistlerin bilgisine ve özgeçmişine sahiptir.

 • Fizik tedavi derneklerine başvurmak: Bu dernekler fizyoterapist alanında hizmet veren fizyoterapistlerin yönlendirmesini fizyoterapiye ihtiyaç duyan kişilere yapmaktadır. 

Bir fizyoterapistin yaptığı işin görev ve sorumlulukları şu şekildedir;

Doktor ve hemşirelerle profesyonel ilişki geliştirerek fizyoterapi ihtiyacı duyan hastaya en uygun tedaviyi uygular.

Belirli bir takvim belirleyerek bu takvime uygun fizyoterapi seansları düzenler.

Hasta ihtiyaçlarına uygun egzersiz tavsiyeleri verir ve hastanın bu egzersizleri yapmasını sağlar.

Travma hastalarının tekrar yürümelerini sağlamak için tedavi uygular. Bu tedavilerde kullanılacak aletlerin (koltuk değneği, atel, tekerlekli sandalye vs) kullanım bilgisini hastaya verir.

Tedavi sürecinde olan hastanın yanında olur ve hastaları motive eder.

Doktora, hastaya ve hasta yakınlarına tedavi sürecinin raporlamasını yapar. 


Bu sayfadaki bilgiler size yardımcı oldu mu?