Alzheimer Hasta Bakıcısı

Alzheimer Hasta Bakıcısı

Alzheimer Hasta Bakıcısı

Alzheimer hasta bakıcısı, zihinsel fonksiyonların Alzheimer hastalığı sebebiyle giderek bozulması sonucu; kendisine bakamayacak duruma gelen hastaların bakımını üstlenen kişilerdir. Alzheimer hastaları, hastalığın ilk ve orta evrelerinde kendi ihtiyaçlarını kısmen giderirken ileri evrelerde bu durum ne yazık ki mümkün olmamaktadır. Bu noktada hasta ve hasta yakınları Alzheimer hasta bakıcısı arayışına girmektedir. Çünkü söz konusu hastalık kişinin muhakeme yeteneğini ortadan kaldırmakta ve güvenliğini tehdit eder bir hale getirmektedir.


Alzheimer Hasta Bakıcısı Nasıl Olmalıdır?


Alzheimer hastalığı özel bakım ve dikkat gerektiren bir hastalıktır. Bu nedenle, bu hastalığa sahip kişilere bakıcılık olarak görev yapmak kişilerin birtakım özelliklere sahip olması gerekmektedir. Çünkü Alzheimer’ın doğru bakım ile ilerlemesi ve etkileri yavaşlatılabilmektedir. Bu özelliklerden kısaca şu şekilde bahsedebiliriz;


 • Alzheimer hastalığı hakkında deneyimli, eğitimli ve sertifikalı olması gerekmektedir.

 • Psikolojik ve bedensel olarak sağlıklı ve tutarlı olmalıdır.

 • Hastalara karşı şefkatli, güler yüzlü ve sabırlı olması gerekmektedir. Çünkü Alzheimer hastaları zaman zaman gereğinden fazla alıngan olabilmektedir.

 • Güvenilir olmalıdır. Görev yaptığı ev ve ailenin mahremiyetine saygı göstermelidir. Bu mahremiyetin dışına çıkacak davranışlar sergilemekten kaçınmalıdır. Ayrıca çalıştığı eve yabancı kimseleri almamalıdır.

 • Sorumluluk sahibi olmalı ve görev bilinciyle hareket etmelidir. Ayrıca işini sevmelidir.

 • Acil durumlara karşın kriz yönetiminde iyi olmalı; hızlı, doğru ve etkili kararlar alabilmelidir. Çünkü Alzheimer hastaları ve hasta yakınları beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalabilmektedir.

 • Etkili ve doğru iletişim yöntemleri sergileyebilmelidir.

 • Temizlik, hijyen ve sterilizasyon kurallarına bağlı olmalıdır. Bu kurallar ekseninde çalışma yürütebilmelidir.

 • Özel hayatında da düzenli ve tutarlı olmalıdır.

 • Önceki çalıştığı yerlerden referanslı olmalıdır.

 • Hastalara karşı empati gösterebilmelidir.

 • Samimi ve içten olmalıdır. Alzheimer hastasıyla özel bağ kurabilmelidir.

Alzheimer Hasta Bakıcısının Faydaları Nelerdir?


Evde Alzheimer hasta bakıcısı çalıştırmanın hastaya ve hasta yakınlarına birçok faydası bulunmaktadır. Bu faydaların içerisinde en öne çıkanı kuşkusuz ki Alzheimer hastasının güvenli bir ortamda -kendi evinde- takibe alınmasıdır. Bu şekilde hasta, kendisini iyi hissedecektir. Ayrıca hastalığı olası zararlı etkilerini daha az yaşayacaktır.


Alzheimer hasta bakıcısının bir faydası da hasta yakınlarına yöneliktir. Çünkü bakıcı sayesinde aile bireylerinin üzerindeki yük hafifleyecektir. Hastanın ihtiyaçları daha kolay bir şekilde karşılanacaktır. Ayrıca hasta profesyonel bir bakım aşamasından geçecektir. Bu durum, hastalığın seyri üzerinde olumlu bir etki bırakacaktır.


Bu alanda yapılan araştırmaların gösterdiğine göre; profesyonel bir bakım hizmeti alan Alzheimer hastaları, günlük normal alışkanlıklarını daha rahat bir şekilde sürdürebilmektedir. Planlı bakım aşamaları sayesinde kendilerini daha rahat hissetmektedirler. Ayrıca, acil müdahale zamanlarında bilinçli hareketlerde bulunularak hastanın yaşam kalitesi önemli ölçüde yükseltilmektedir.


Alzheimer Hasta Bakıcısının Görevleri Nelerdir?


Alzheimer hastalığı özel takip gerektiren bir hastalıktır. Çünkü bu hastalığın henüz bilinen bir tedavisi yoktur. Ancak ilerlemesi doğru bakım yöntemleriyle durdurulabilmektedir. Alzheimer hasta bakıcısının görevleri de bu eksende belirlenmiştir. Bu görevler şu şekildedir;


 • Alzheimer hastasının kullandığı ilaçları takip ederek, doğru zamanda ve doğru dozda kullanmasını sağlamak.

 • Eğer Alzheimer hastası bir kaza atlatıp yaralandıysa pansumanını değiştirmek.

 • Hastanın tuvalete gitmesine yardım etmek.

 • Eğer hasta kendisi yapamıyorsa kişisel temizliğine yardım etmek.

 • Doktorun belirlediği yemek menülerini hazırlamak ve hastanın yemesini sağlamak.

 • Eğer hastalık ilerlemişse ve Alzheimer hastası yatağa bağımlı bir hale gelmişse yatış pozisyonunu düzenlemek.

 • Odanın temiz ve havadar olmasını sağlamak. Belirli periyodlarla temizlik ve sterilizasyon çalışması yapmak.

 • Acil durumlarda hastanın doktorunu durumdan haberdar etmek.

 • Hasta yakınları ile sürekli iletişim halinde olmak.

 • Alzheimer hastasıyla konuşmak ve onun sosyalleşmesini sağlamak.

Alzheimer hasta bakıcısı, beyin hücrelerinin ölmesiyle oluşan nörolojik bir hastalık olan Alzheimer hastalarının bakıcılığını üstlenen kişidir. Kişilerde düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya yol açan bu hastalığa sahip kişilerin bakıcılığı oldukça hassasiyet gerektiren bir konudur. Bu nedenle Alzheimer hasta bakıcısı, oldukça önemli bir iş icra etmektedir. 

Alzheimer hasta bakıcısı, hastalığın ilerleyen evrelerinde muhakeme yeteneğini kaybeden hastaya bakabilecek tecrübe ve uzmanlıkta olmalıdır.

Alzheimer hasta bakıcısı, temel psikoloji bilgisine sahip olmalıdır. Öte yandan yaptığı stajlar ve öğrenim gördüğü eğitimlerle uzmanlığını pekiştirmelidir.

Alzheimer hasta bakıcısı deneyimli olmalıdır.

Alzheimer hasta bakıcı, hastanın bu süreçte yaşayacağı duygusal değişimlerin farkında olmalı, hastanın süreci sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için desteğini esirgememelidir.

Alzheimer hastasında konuşma bozukluğu meydana geldiğinde, hastanın ihtiyaçlarını onun anlatmasına fırsat kalmadan giderecek kabiliyete sahip olmalıdır.

Alzheimer hasta bakıcısı, Alzheimer hastalığı neticesinde ortaya çıkması muhtemel olan olumsuz durumlara karşı sabırlı ve anlayışlı olmalıdır. Etkili iletişim geliştirecek donanıma sahip olmalıdır. Hastanın konuşamadığı durumlarda sözsüz iletişim kurabilmelidir. Bu bakımdan beden dilini yorumlayıcı bir yetenek geliştirmiş olmalıdır.

Alzheimer hasta bakıcısı, hastanın, onun için kötü olabilecek isteklerde bulunması durumunda bu isteklerinden vazgeçirecek iradeye sahip olmalıdır.

Alzheimer hasta bakıcısının iş ahlakı en üst düzeyde olmalıdır. Hastayı yarı yolda bırakmamalı. Görevini aksatmamalıdır. 

Alzheimer hasta bakıcısı seçiminde, bakıcı adayının özgeçmişinin araştırmasının ardından atılması gereken ilk adım bakıcı ile hastayı yan yana getirip iletişimlerini ve uyumlarını gözlemek olmalıdır. Zira Alzheimer hastalarının bakımı hassaslık gerektirir. Bu nedenle sıradan bir Alzheimer bakıcısı, hastalığın gidişatı açısından olumsuz bir etkiye neden olabilmektedir.

Doğru bir araştırma süreciyle Alzheimer hasta bakıcısı seçimi gerçekleştirilmelidir.

Alzheimer hasta bakıcısı seçiminde, hastanın doktoruyla diyalog halinde olunması da önemlidir. Bu sayede, doktorun öneri ve isteklerine uygun seçim yapılması hasta için olumlu bir tercih olacaktır.

Alzheimer hasta bakıcısı seçiminde, bakıcı adayından önceki çalıştığı yerlere dair referans bilgilerinin alınıp bu kişilere sorular yöneltilmesi de belirleyici olmaktadır. 

                                                                                                                                       

Alzheimer hasta bakıcısı bulmak için alanında uzman bir danışma firmasından yardım almak ve hizmet talep etmek yerinde bir adım olacaktır. Çünkü, Alzheimer hastalığı, hata kabul etmeyen bir alandır ve sadece profesyonel Alzheimer hasta bakıcıları bu bakıcılığı layıkıyla üstlenir.

Kuzey İnsan Kaynakları, hizmet talep edenlerin tercih ve kriterlerine uygun Alzheimer hasta bakıcıları ile çalışmaktadır. Yüzlerce özgeçmiş havuzuyla isteklere en uygun Alzheimer hasta bakıcısı adaylarıyla ailenin ve Alzheimer hastasının görüşmesini sağlamaktadır. Ayrıca, bakıcının işe başlamasının ardından, ailenin görüş ve önerilerine uygun olarak takip gerçekleştirmektedir. Bu nedenle, Alzheimer hasta bakıcısından en yüksek verimin alınmasına yardımcı olmaktadır.

Profesyonel Alzheimer hasta bakıcısının görevleri şu şekildedir;

Alzheimer hastasının ilaç takibini gerçekleştirir. Hastanın, zamanı geldiğinde bu ilaçları içmesini sağlar.

Hastanın tuvalet, temizlik ve giyim ihtiyacının giderilmesine yardımcı olur.

Hastanın, uygun pozisyonda yatmasını veya oturmasını sağlar.

Hastanın kaybolma riskine karşın gerekli önlemleri alır ve sürekli onun yanında olur. Gerektiğinde onunla birlikte yürüyüş yapar.

Alzheimer hastasının yaşam alanının temizliğiyle ilgilenir. Odasını havalandırır.

Hastayla konuşarak ona moral ve motivasyon aşılar. Hastanın ruhsal bunalıma girmesine engel olur. 


Bu sayfadaki bilgiler size yardımcı oldu mu?