Yaşlı Bakıcısı

Yaşlı Bakıcısı

Yaşlı Bakıcısı

Yaşlı bakıcısı, toplumda tecrübelerine ve hayat görüşlerine büyük saygı duyduğumuz yaşlılarımıza verdiğimiz hizmetlerden biridir. Yaşlı bakıcısı; eğitimi, profesyonelliği ve deneyimiyle yaşlılarımızın yanında olmakta, onların hayat kalitesini yükseltmek için çaba göstermektedir.

Yaşlı bakım hizmeti, yaşlı kişilerin beslenme, temizlik, giyim, sosyallik gibi birçok ihtiyacına yanıt vermektedir. Bu ihtiyaçların etkin bir şekilde giderilmesi için bakıcının ilgili ve anlayışlı olması gerekmektedir. Kuzey İnsan Kaynakları bünyesinde çalışan yaşlı bakıcıları; bütün bu ihtiyaçların giderilmesi noktasında donanımlıdır. Çünkü, şirketimiz belirli periyodlarla verdiği eğitimlerle bakıcıların hizmet kalitesini arttırmaktadır.

Yaşlı Bakıcısı Kime Denir?


İlerleyen yaş ve çeşitli fizyolojik etkiler sebebiyle; hayatını bağımsız olarak sürdürmek noktasında güçlük çeken kişilere bakım hizmeti veren personellere yaşlı bakıcısı denmektedir. Yaşlı bakımı, özel ilgi, şefkat ve hassaslık gerektiren bu konudur. Bu nedenle yaşlı bakıcısı olarak hizmet veren kişilerin tecrübeli olması gerekmektedir. Zira profesyonellik bu iş kolunun olmazsa olmaz bir koşuludur.

Yaşlı Bakıcısı Nasıl Olmalıdır?


Yaşlılar zaman zaman beklenmedik davranışlar gösterebilmekte, beklenmedik sözler sarf edebilmektedir. Böylesi durumlarda bakıcının tolerans seviyesinin yüksek olması gerekmektedir. Hoşgörü bu noktada çok önemlidir. Ayrıca bakıcının sabırlı olması gerekmektedir. Zira yaşlı bakımında zaman zaman yüksek psikolojik gerilimler yaşanabilmektedir.

Bakıcının sorumluluk duygusu ne kadar yüksekse işini hakkıyla yapabilme becerisi de o ölçüde yüksek olacaktır. Çünkü görev bilinci yüksek olan bakıcı aynı zamanda yaşlının en yakın arkadaşı olabilir. Bu durum, yaşlının aidiyet duygusunu yükseltir. Yaşlı bu noktada iletişim kurmaya açık bir hale gelir.

Bakıcı, empati gücü yüksek ve samimi bir kişi olmalıdır. Yaşlı psikolojisinin farkında olarak hareket etmeli, bakımını üstlendiği kişiye kendisini iyi hissettirecek davranışlar sergilemelidir.

Olgun yaştaki kişiler, bağışıklık sistemindeki zayıflıklara paralel olarak hijyene diğer insanlardan daha çok ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle yaşlı bakıcıları hijyene önem vermelidir. Kendi temizliği ve yaşlının yaşam alanının temizliği gibi konularda maksimum hassasiyet göstermelidir.

Yukarıda sıraladığımız özelliklere ek olarak; bu işi yapmak isteyen kişiler işini severek yapabileceğine emin olmalıdır. Zira işini iyi yapamazlarsa yaşlının moral ve motivasyonunda düşüşe neden olabilirler. Böylesi istenmeyen durumlar, telafisi imkânsız sonuçlar yaratabilir.

Yaşlı Bakıcısı Ne İş Yapar?


Yaşlı bakıcısının görevleri yaşlının şahsi durumuna göre farklılık gösterebilir. Ancak görev tanımları temel olarak şu şekildedir;


 • Yaşlının temel ihtiyaçlarının farkında olarak bu ihtiyaçları gidermeye çalışır.

 • Onun için bakım planı hazırlar. Bu plan dahilinde hareket eder.

 • Yaşlının ailesi ile sürekli olarak diyalog halinde olur. Bakım süreci ile alakalı onlara bilgilendirme yapar.

 • Kişinin moral ve motivasyonunu yükseltecek aktiviteler düzenler.

 • Günün belirli zamanlarında yaşlıyı yürüyüşe çıkartır.

 • Onunla sohbet eder, dertleşir, sosyal yönünün güçlenmesine yardımcı olur.

 • Yaşlının kişisel temizliği ve yaşam alanının temizliği ile ilgilenir.

 • Yaşlı kişi yemeğini kendisi yiyemiyorsa yemek yemesine yardım eder.

 • Bakıcılığını üstlendiği kişinin sağlık koşullarına dikkat eder. Belirli zamanlarda vücut değerlerinin ölçümünü yapar.

 • Bakım için gerekli olan araç gereçleri tedarik eder.

 • Bakıcı aynı zamanda kendi sağlığı ve iş güvenliği için de önlemler alır.

 • Mesleği ile alakalı faaliyetleri takip eder. Kendisini yeni bilgilerle sürekli geliştirir.

Yaşlı bakıcısı, profesyonel bakıma muhtaç olan yaşlıların belirlenen ihtiyaçlar ekseninde evde bakımını üstlenen kişidir. Yaşlı bakıcısı sektörü ülkemizde ve dünyada, özellikle yaşlı nüfusun artışına paralel olarak ortaya çıkmış ve yirmi birinci yüzyıl itibariyle kurumsal bir yapıya bürünmüştür. Yaşlı bakımı, oldukça önemli ve dikkat gerektiren bir alan olduğu için her insanın yapamayacağı bir iştir. 

“Yaşlı bakıcısı nasıl olmalı?” sorusunun cevabı bir hayli geniş kapsamlı olsa da bu mesleği seçen kişiler belli başlı önemli kriterlere sahip olmalıdır. Bu kriterler şu şekilde sıralanabilmektedir;

-          Yaşlı bakıcısı güvenilir ve sorumluluk duygusu yüksek bir kişi olmalıdır. Zira, yaşlılarımızın içerisinde bulunduğu ruh hali dikkate alındığında sorumluklarını aksatmaması elzem bir konudur.

-          Koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici bir özelliğe sahip olmalıdır. Nitekim yaşlı kişiler, doğal olarak kolay hastalanma eğiliminde olurlar. Bu nedenle bakımları özen istemektedir. Yaşlı kişi hastalandığında, hasta bakıcısının, o kişinin şifaya kavuşması için çaba göstermesi gerekmektedir.

-          Profesyonel olmalı, yaşlı psikolojisinin ayırdında olmalıdır. Bakımını üstlendiği kişiyle samimi bir diyalog halinde olmalıdır. Yaşlının, hoş karşılanmayan bir davranışta bulunması durumunda ona karşı şefkat göstermeli ve anlayışını korumalıdır.

-          Yaşlı kişi kronik veya ortopedik bir rahatsızlığa sahipse ve ilaç kullanıyorsa yaşlı bakıcısı bu ilaçların düzenini takip etmeli, tedavi için gerekenleri yapacak ölçüde medikal bilgiye sahip olmalıdır.

-          Yaşlı bakıcısı temiz ve düzenli olmalı, aile yaşamına dikkat etmelidir.

-          Yaşlı bakıcısı saygılı olmalıdır. Bakıcılığını yaptığı kişiyle saygı ölçülerini geçmemelidir. 

Ekonomik şartlar gereği çalışmak zorunda olan veya yaşlısına bakamayacak engellere sahip olan bireyler, kısa veya uzun süreli olarak yaşlı bakıcısı hizmetlerinden yararlanmak istemektedir. Ancak burada “yaşlı bakıcısı nasıl seçilir?” sorusu ortaya çıkmaktadır.

Aile yaşamına, yaşlının ruh hali ve sağlık durumuna, hastanın kişisel özelliklerine göre yaşlı bakıcısı seçerken şu detaylar üzerinde dikkatle durulması gerekmektedir;

-          Yaşlı bakıcıları, bakıcılığını üstlendiği kişi için kendi yaşamından fedakarlıklarda bulunan insanlardır. Yaşlı bakıcısı seçerken, onun kişisel yaşamını ve davranışlarını değerlendirmek atılması gereken ilk adımlardan biridir.

-          Deneyimine ve referanslarına bakmak da yaşlı bakıcısı seçimi için atlanmaması gerekilen bir detaydır. Daha önce çalıştığı yerlerdeki hal ve davranışlarının çözümlenmesi ve buna yönelik, bakıcıya sorular sorulması önemlidir. 

-          Hasta ile hasta bakıcısını belirli bir süreyle baş başa bırakmak ve aralarındaki uyumu, diyaloglarını ve tavırlarını gözlemlemek doğru ve nitelikli hasta bakıcısı seçiminde uygulanması gereken bir davranıştır.

 

Taşıması istenilen özelliklere sahip bir yaşlı bakıcısı bulmak için online ilan siteleri geçerli bir çözüm yolu sunar ancak bu sitelerin kurumsallıktan uzak olması aynı zamanda birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Bu nedenle ihtiyaçlara uygun bir yaşlı bakıcısı için kurumsal ölçüde iş yapan ve profesyonel, nitelikli ve deneyimli yaşlı bakıcılarıyla çalışan firmalardan danışmanlık istemek oldukça doğru bir düşünce olacaktır.

Kuzey İnsan Kaynakları, onlarca farklı yaşlı bakıcısına sahip özgeçmiş havuzuyla yaşlı bakıcısı arayan kişiler için hizmet vermektedir. 

Genel itibariyle yaşlı bakıcıları, çalıştıkları aileye şu hizmetleri sunmaktadır;

Yaşlı bakıcısı, eğer önceden anlaşılmışsa ev işlerine yardım etmektedir. Eğer yaşlı kişi, tek başına yaşıyorsa bu işleri doğal olarak yaşlı bakıcısı gerçekleştirmektedir.

Yaşlının beslenme düzenine uygun yemekleri hazırlamakta ve düzenli bir şekilde yemek yemesini sağlamaktadır.

Yaşlı bakıcıları, yaşlı kişinin hastane işlerine, market alışverişlerine ve diğer önemli işlerine yardımcı olmaktadır.

Yaşlı kişinin yürümesine yardımcı olmakta, onunla samimi bir diyalog geliştirerek can sıkıntısı ve moral düşüklüğü yaşamasına engel olmaktadır.

Yaşlı bakıcısı bakıcılığını üstlendiği yaşlı kişi, aynı zamanda ilaç kullanıyorsa veya özel bir tedavi alıyorsa ilaçlarının zamanında kullanılmasına yardım etmekte ve tedavi sürecinin sağlıkla noktalanmasına destek olmaktadır. 


Bu sayfadaki bilgiler size yardımcı oldu mu?