Turizm Çalışma İzni

Turizm Çalışma İzni

Turizm Çalışma İzni

Turizm sektöründe yabancı personel çalışma izni işlemlerinize, dosya hazırlama ve işlemlerin takibi ve danışmanlık hizmetini Kuzey İnsan Kaynaklarından güvenilir, ekonomik ve hızlı bir şekilde alabilirsiniz.
Turizm sektörü yabancı personel çalışma izni için gerekli evraklar, İşveren
Firma için gerekli belgeler
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,
 • Halen çalışan Türk ve yabancı tüm personel sayısını gösteren son aya ait SGK Sigortalı
 • Hizmet Listesi,
 • Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr / zarar tablosu,
 • Kuruluş yabancı sermayeli ise; kurumun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren
 • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,
 • Faaliyet belgesi (belgesiz işletmeler için gerekli)
 • Turizm İşletme Belgeli, Turizm Yatırım Belgeli veya Seyahat Acenta Belgeli işletmeler için
 • ilgili belgenin örneği,
 • Tesis Turizm Belgeli değil ise bunu belirtir dilekçe,
 • Belgeli turizm tesisleri için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış Turizm işletme belgesi
 • veya Turizm yatırım belgesinin fotokopisi
 • Yabancı personeli istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik
 • başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi
Yabancı uyruklu personel için gerekli belgeler.
 • Yabancı Personel Başvuru Formu
 • Pasaport resimli sayfa fotokopisi
 • Diploma Türkçe tercümeli ve noter onaylı sureti
 • Yabancının alacağı göreve uygun bonservis (belgeli işletmeler için gerekli)

Bu sayfadaki bilgiler size yardımcı oldu mu?