Türkiye İşkurumu Özel İstihdam Bürosu

Türkiye İşkurumu Özel İstihdam Bürosu

2014 yılından bu yana bakıcı sektöründe kesintisiz olarak faaliyet gösteren Kuzey İnsan Kaynakları, 2017’den itibaren de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Özel İstihdam Bürosu olarak hizmet veriyor. İŞKUR Özel İstihdam Bürosu olarak Türkiye İş Kurumu’nun 15.12.2017 tarih ve 945 numaralı izin belgesi ile faaliyetlerine devam eden Kuzey İnsan Kaynakları, müşterilerinin yaşamlarını kolaylaştırıcı hizmetler sunuyor.

Bakıcı arayan kişiler mağdur olmamaları adına mutlaka yasal bir firmadan hizmet almalıdır. Yasal olmayan bir firmadan hizmet alan aileler 4904 Sayılı kanunun 20a maddesine (İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık yapanlardan hizmet almak) göre 14.705TL ceza yazılır. Ayrıca bu aracılığı yapan firmaya da 4904 Sayılı kanunun 20c maddesine (İş arayanlardan ücret alarak / menfaat temin etmek) göre 29.410TL ceza yazılır. Bu konularda aileler çok dikkatli olmak zorundadır.

Çalışma Bakanlığına Bağlı olarak çalışan yasal firmaların sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.iskur.gov.tr/ozel-istihdam-burolari/acik-kapali-buro-listesi/

Özel İstihdam Bürosu Nedir?

İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmesine ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık yapmak ve/veya geçici iş ilişkisi kurma faaliyeti yürütmek üzere Kurum tarafından izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan büroları ifade etmektedir.

Özel istihdam büroları hakkında mevcut yasal düzenlemeler nelerdir?

• 4857 sayılı İş Kanununun 7. ve 90. maddeleri,

• 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 17-20. maddeleri,

• Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği

• Özel İstihdam Büroları Genelgesi

• Türkiye İş Kurumu tarafından 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20’nci Maddesine ve 4857 sayılı İş Kanununun 108 inci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ (06/08/2008 tarih ve 26959 sayılı Resmi Gazete ile 28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi Gazete)

Özel İstihdam Büroları Ne Yapar?

• İş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti yapar,

• İşgücü piyasası ile istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetleri yürütebilir,

• Mesleki eğitim düzenleyebilir,

• Yetki verilmesi hâlinde geçici iş ilişkisi kurabilir.

Aracılık faaliyeti, iş arayanlar ya da işverenlerle bir işyerinde birebir görüşme yapılarak ve/veya 9/6/2004 tarih ve 5187 sayılı Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzer yayın araçlarından biri ile de görüşme yapılmaksızın sunulabilir.


Bu sayfadaki bilgiler size yardımcı oldu mu?